Menu

המדריך לועדת העזבונות (קרן העזבונות) 2023-2024

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 18/04/2024

מדריך זה מרכז מידע רב על הגשת בקשות לועדת העזבונות – כל מי שמגיש בקשה ימצא כאן תועלת רבה. העמוד כולל פרטים אודות: תנאי הסף, תהליך ההגשה, מערכת יעל”ה, החלטות משנים קודמות, דרכי התקשרות, חברי וצוות הועדה, נוהל הועדה ועוד.

חשוב– המדריך כולל פרק המפרט את השינויים הצפויים בעקבות נוהל הועדה החדש וכן הדרכה מעשית לפעולות שיש לבצע כדי לפתוח את מערכת יעלה לעמותה ולאפשר הגשת בקשה.

רוצה שרו”ח עם ניסיון רב בועדת העזבונות יכין את הבקשה?

הזינו את הפרטים ואחזור בצורה מהירה

   

  *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

  קול קורא ועדת העזבונות 2025

  הקול קורא של ועדת העזבונות עבור שנת 2025 טרם התפרסם. לרוב הקול קורא החדש מתפרסם מספר חודשים לאחר שליחת ההחלטות בגין השנה הקודמת. נכון להיום טרם נשלחו הודעות בגין שנה קודמת כך שהקול קורא של 2025 לדעתי יתפרסם לא לפני הרבעון השלישי של השנה.

  קול קורא ועדת העזבונות 2024

  בתאריך 14/11/2023 פורסם הקול קורא של ועדת העזבונות עבור שנת 2024 הכולל את הנחיות הוועדה להגשת בקשת תמיכה וכן את רשימת נושאי התמיכה העיקריים + רשימת העיזבונות המיועדים עבור שנת 2024.
  ניתן להגיש בקשות עד לתאריך י”ב בטבת תשפ”ד (24/12/2023 , בשעה 12:00).

  ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים אשר כלולים באחד מנושאי התמיכה העיקריים או ברשימת העיזבונות המיועדים.

  בקבצים הבאים תוכלו לראות את רשימת הנושאים של שנת 2024, את הנחיות הוועדה לצורך הגשת הבקשה וכן לבחון האם אתם עומדים בתנאי הסף:

  ועדת העיזבונות רשימת נושאי תמיכה ועיזבונות 2023

  במקרה שלא עומדים בתנאי הסף, הוועדה מאפשרת לבחון את העמידה בתנאי הסף על סמך דוחות 2021, כך שבמצב כזה יש לבחון הצגה חשבונאית שונה העומדת בתנאי הסף.

  קול קורא ועדת העזבונות 2023


  מועד ההגשות הסתיים בתאריך כ”ה באלול ה’תשפ”ב (21/9/2022 , בשעה 12:00).

   

  הקדמה – מה זה ועדת העזבונות?

  אזרחים מישראל ומחו”ל תורמים כספים ורכוש לטובת מדינת ישראל לביצוע פרויקטים בנושאים מטרות הקרובים לליבם, כספים אלו מגיעים לאפוטרופוס הכללי אשר יושב תחת משרד המשפטים.

  לצורך חלוקת הכספים שנתרמו,  הוקמה ועדה בראשות שופט בדימוס, אשר אחראי על חלוקת הכספים בהתאם לייעוד (למטרה) שקבעו המורישים, נושאי התמיכה מחולקים לשתי קבוצות:

  עיזבונות מיועדים

   הוועדה חייבת לקיים את צוואת התורמים ולכן העברת הכספים הינה רק למטרות כפי שהתורמים ביקשו. לכן, בכל שנה הוועדה מפרסמת את רשימת העיזבונות המיועדים – רשימה הכוללת את הנושאים השונים ואת הסכומים שקיימים לכל נושא.

  נושאי תמיכה עיקריים

  חלק מהתורמים מעבירים את הכסף לטובת המדינה ללא הגדרה של נושא ספציפי. הועדה אוספת את הכספים הללו לתקציבים גדולים אשר משמשים למספר נושאים שהוועדה רוצה לקדם בכל שנה. לרוב מדובר ב-4-5 נושאים אקטואליים כגון נושאים הקשורים למגפת הקורונה, לשריפה בכרמל ועוד. נושאים אלו מוגדרים כנושאי תמיכה עיקרית.

  דוגמאות לפרויקטים שאושרו ע"י ועדת העיזבונות בעבר

  הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לפרויקטים שהוועדה אישרה. הסכום מייצג את גובה התמיכה מהוועדה, מכיוון שנדרש מאצינג הרי שגובה הפרויקט כפול מסכום זה.

  תחוםתיאור פרויקטהשתתפות הוועדה בפרויקט בש"ח
  נזקקיםלרכישת מוצרי חשמל עבור כלות וחתנים נזקקים50,000
  נכיםלמימון טיפולים פרארפואיים ורגשיים עבור נכים150,000
  בתי ספרלרכישת מתקני ספורט לחצר בית ספר50,000
  בתי אבותלשיפוץ קומה בבית אבות ורכישת ציוד עבור הדיירים300,000
  ספורטלפרויקט של פעילות ספורטיבית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים יחד עם הוריהם70,000
  קשישיםלשיפוץ מרכז היום לקשישים300,000
  אנשים עם מוגבלותלהנגשת קומת הכניסה של מבנה המשמש אנשים עם מוגבלות100,000
  חוליםלהקמת מערך סיוע נפשי ורגשי לחולים קשישים100,000
  הנצחת שואהלשימור והנצחת עדויות שורדי השואה95,000

  החלטות (פרויקטים) שאושרו בשנים קודמות ע"י ועדת העזבונות

  לצפיה ברשימת ההחלטות הרשמית של ועדת העזבונות בגין השנים האחרונות יש לחצו

  מי יכול להגיש להגיש בקשת לועדת העזבונות?

  כל גוף שהינו מלכ”ר עם אישור ניהול תקין יכול להגיש בקשת תמיכה מהוועדה. במסגרת הגדרה זו נכללים: עמותות, חל”צים, רשויות מקומיות, מועצות מקומיות, ועדים מקומיים, מוסדות להשכלה גבוה, ומועצות דתיות.

  למען הנוחות לאורך מדריך זה אני רושם עמותות אך המדריך תקף ותואם גם עבור שאר המלכ”רים.

  כל עמותה יכולה להגיש בקשה אחת בשנה עבור אחד מנושאי התמיכה העיקריים או העיזבונות המיועדים. רק עמותה עם מחזור הכנסות של מעל 100 מיליון ₪ בשנה יכולה להגיש שתי בקשות. 

  ראו בהמשך התייחסות לנוהל החדש והשינויים הצפויים.

  חשוב לומר שאין צורך באישור על סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

  תנאי הסף של ועדת העזבונות

  מחזור פעילות מינימלי – מוסד שמחזור הפעילות ע”פ דוחותיו הכספיים המבוקרים עולה על סך 100,000 ש”ח. (סכום זה צפוי להשתנות בהתאם לנוהל החדש – ראו בהמשך).

  עודפים – בדו”ח הכספי המבוקר האחרון שהגיש המוסד לא קיימים עודפים כספיים מצטברים, מפעילות שוטפת, העולים על שליש מתקציבו השוטף.

  גירעון – למוסד גירעון מצטבר מפעילות שוטפת, על פי הדוחות הכספיים המבוקרים שלו, בשיעור של מעל 50% ממחזור ההכנסות השנתי יחד עם גירעון שנתי בדוח הפעילות השנתי האחרון שהוגש.

  הוצאות הנהלה וכלליות– הוועדה איננה תומכת במוסד שהוצאות הנהלה וכלליות שלו, גבוהות מהאחוז המותר לפי הוראות החשכ”ל.

  בכדי לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף הורידו את קובץ הבדיקה שהכנתי:

  כמה דברים חשובים בקשר לועדת העזבונות

  1. גובה תמיכה – גובה התמיכה המינימלי הינו 10,000 ש”ח (סכום זה צפוי להשתנות בהתאם לנוהל החדש – ראו בהמשך) כאשר סכום התמיכה הממוצע של הוועדה הינו כ-70,000 ש”ח וניתן להגיע גם לתמיכות גבוהות יותר של מאות אלפי שקלים. דרך אגב ממוצע התמיכות של העמותות שהגשתי בשנים האחרונות עומד על כ-100,000 ש”ח.

  2. פרויקט חדש – הוועדה לא תומכת בפעילות השוטפת של העמותה אלא בפרויקט חדש כגון: רכישת ציוד, שיפוץ מבנה המשמש את הפעילות או כל פרויקט אחר הכולל הוצאות שכר או תשלומים שונים לספקים.

  3. מימון תואם (מאצ’ינג) – נדרש להעמיד מימון תואם כך שמחצית מעלות הפרויקט ממומן ע”י הוועדה ואילו החצי השני ממומן במקורות אחרים של העמותה כגון: תרומות, הון עצמי, קרנות, משרדי ממשלה וכו’.

  4. תזרים – הכסף מועדת העיזבונות מתקבל רק לאחר שהעמותה ביצעה את הפרויקט בשלמותו, שילמה את הכסף לספקים ושלחה דוח ביצוע. מה שאומר שהעמותה צריכה להיות ערוכה לביצוע מלא של הפרויקט ממקורותיה. בכל אופן זה נעשה רק לאחר אישור התמיכה כשידוע שקיימת התחייבות מצד הוועדה להעברת הכסף.

  5. גובה הפרויקט – תקציב הפרויקט המוצע חייב להיות סביר ביחס למחזור ההכנסות של העמותה. למשל, עמותה עם מחזור של 800 אלף ש”ח לא תוכל לבקש תמיכה בפרויקט שעלותו 900 אלף ש”ח.

  תהליך ההגשה של ועדת העזבונות

  תהליך ועדת העיזבונות

  חברי ועדת העזבונות (נכון לאוגוסט 2022)

  חברי הוועדה הינם:

    – השופט (בדימ’) דוד רוזן – יו”ר

    – רו”ח איתן בוק

    – מר ציון כספי

    – עו”ד ענת חיים

    – גב’ נעם וידן

    – ד”ר לאה נס

    – ד”ר יחיאל שילה

    – מר עמוס ארבל

  צוות ועדת העזבונות (נכון לאוגוסט 2022)

  הצוות המקצועי אשר מטפל בבקשות השונות :

  –  גב’ אורטל בן שימול – מנהלת הוועדה

  –  עו”ד אבימור אוחנה – סגן מנהלת הוועדה

  –  רו”ח צורי חדד – חשב הוועדה

  –  עו”ד עמיחי צ’יסמריו – יועמ”ש הוועדה

  –  גב’ גנט ורמל – רכזת הנצחות

  –  גב’ נחמה ברוך – רכזת בכירה

  –  גב’ שלומית אלעזר – רכזת בכירה

  פרטי התקשרות - ועדת העזבונות

  לרוב עדיף ליצור קשר עם וועדה באמצעות המייל על מנת לקבל תשובה מסודרת ומתועדת. ניתן גם להתקשר לועדה אך זה מומלץ בעיקר כאשר ישנן בעיות טכניות.

  מייל ועדת העזבונות: [email protected]

  טלפון ועדת העזבונות: 073-3926333

  כתובת ועדת העזבונות: צלאח א-דין 29, ת.ד. 49029, ירושלים.

  רכזי עזבונות במשרדי הממשלה- מהם מקבלים את דוח הביצוע ומולם עובדים לצורך קבלת הכסף – קישור

  אתר ועדת העזבונות: קישור

  כניסה למערכת יעל"ה

  מערכת יעל”ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) הינה מערכת של ועדת העיזבונות. באמצעות המערכת ניתן להגיש בקשת תמיכה, להתעדכן בסטטוס בקשה, להעלות השלמות ועוד.

  בהרבה מהמקרים קיימות בעיות טכניות או באגים בכניסה למערכת ולכן הכנתי את המדריך הבא לכניסה למערכת יעלה.

   

  1. באם יש ברשותכם כרטיס חכם יש לחבר אותו למחשב

  2. יש להיכנס לקישור הבא באמצעות כרום בלבד

  3. בחלון שנפתח יש לבחור האם יש כרטיס חכם או לא 

           באם אין כרטיס חכם – יש להזין את מספר ת.ז. וסיסמא ולאחר מכן ללחוץ כניסה.

  באם יש כרטיס חכם – יש צורך לבחור איזה סוג כרטיס חכם יש ברשותכם וללחוץ על כפתור “כניסה עם כרטיס חכם” 

  כניסה מערכת יעל"ה ועדת העזבונות

  4.אם מגיעים לאזור האישי – כפי שמופיע בתמונה

  צילום מסך אזור אישי

   

  5. יש להיכנס לקישור הבא באמצעות כרום בלבד

  כך נראית מערכת יעלה לפני הסמכת נציג

  צילום מסך מערכת יעלה ללא שיוך

  כך נראית מערכת יעלה אחרי הסמכת נציג

  צילום מסך מערכת יעלה לאחר שיוך

  זהו, אתם בפנים… 

  נוהל ועדת העזבונות החדש

  בדצמבר 2022 פורסם להערות הציבור נוהל חדש של ועדת העזבונות הכולל שינויים מאוד משמעותיים.

  להלן השינויים החשובים:

  1. מחזור פעילות מינמלי – הוועדה העלתה את תנאי הסף למחזור מינימלי של 250 אלף (לעומת 100 אלף בנוהל הקודם). קיים חריג בהגשה למסלול לפרויקטים קטנים – ראו סיף 9 להלן.

  2. ניתן להגיש שתי בקשות כל עמותה תוכל להגיש בקשה אחת לנושא תמיכה עיקרי ובקשה נוספת לעיזבון מיועד.

  3.תנאי סף פיננסיים- בהתאם לנוהל הישן נבדקו תנאים פיננסים בקשר לעודפים או גירעונות מצטברים מפעילות שוטפת ביחס למחזור. הוועדה החליטה שיחסים אלו לא יהוו תנאי סף ויבוצע פרופיל כלכלי של העמותה על בסיס נתונים פיננסים שונים.

  4. מינימום בקשה ניתן להגיש בקשות לתמיכה של לפחות 50 אלף ש”ח ומכיוון שנדרש מאצ’ינג אזי הפרויקט המינימלי הינו בגובה 100 אלף ש”ח. רק במקרים שיתרת העיזבון קטנה ניתן להגיש בקשה קטנה יותר ראו להלן סעיף 9.

  5. עדיפות לפרויקטים גדולים – הוועדה תתעדף בקשות הגדולות מ-200 אלף ש”ח.

  6. מקדמות- הוועדה תעניק מקדמות לפרויקטים שאושרו, מדובר בצעד מאוד חשוב של הוועדה שכן עמותות רבות נמנעו מלהגיש בקשות בגלל אופן התשלום הקיים בו הכסף מועבר רק לאחר סיום ביצוע הפרויקט ושליחת דוח ביצוע.

  7. פרויקט משותף למספר עמותות – מספר עמותות יכולות להגיש במשותף בקשה אחת, עמותה אחת תגיש את הבקשה בשם כל השותפים.

  8. טופס מקוון – הגשה באמצעות טופס מקוון כאשר חלק מהמסמכים שהיו בעבר בוטלו והוועדה תתבסס על הנתונים המופיעים בגיידסטאר.

  9. עיזבון קטן מ-50 אלף (מסלול לפרויקטים קטנים) – רק לעיזבונות שהיתרה שלהם קטנה מ-50 אלף ניתן להגיש בקשות תמיכה הקטנות מ-50 אלף. למסלול זה יכולות להגיש בקשות גם עמותות קטנות עם מחזור הקטן מ-250 אלף ש”ח.

  10. גובה תמיכה מינימלי – הוועדה העלתה את גובה התמיכה המינימלי ל-20 אלף ש”ח (לעומת 10 אלף בנוהל הקודם).

  כפי שציינתי מדובר בטיוטא של הנוהל החדש ואפשר כי חלק מהשינויים המוזכרים לעיל לא יכללו בנוהל החדש הסופי.

  טיוטת נוהל ועדת העזבונות החדש

  נוהל ועדת העזבונות 

  הודעה חשובה- למרות שטיוטת הנוהל התפרסמה בדצמבר 2022, נכון להיום היא טרם אושרה ולכן ההגשה עבור ועדת העזבונות 2024 הינה בהתאם לנוהל הישן. את הפרק הזה במדריך הכנתי מיד לאחר פרסום הטיוטא מתוך הנחה שהנוהל החדש יאושר בצורה מהירה.

  אז איך מתחילים?

  להלן הפעולות הנדרשות בכדי להגיש בקשה לועדת העזבונות:

    1.הסמכת נציג במערכת יעל”ה – יש לבחור מורשה חתימה בעמותה אשר ישמש כנציג מול הוועדה ולמלא את טופס הסמכת הנציג (נכון לספטמבר 2022 ניתן למלא טופס ללא צורך בהחתמת עו”ד).

    2.העלאת טופס הסמכת נציג למערכת יעל”ה – נכנסים למערכת יעלה באמצעות מערכת הזדהות ממשלתית של הנציג או באמצעות כרטיס חכם של הנציג ( של חברות קומסיין או פרסונל אי.די.) ומעלים את טופס הסמכת הנציג.

    3.קבלת אישור על הסמכת הנציג – לרוב לוקח עד 24 שעות, ההודעה תתקבל במייל של הנציג כפי שרשמתם בטופס.

    4.הורדת טופס בקשה – יש להכנס למערכת יעלה ולהוריד את טופס הבקשה. מדובר בקובץ PDF  אותו יש למלא ואליו מוסיפים את הקבצים הנדרשים.

  לסיכום

  עודף הביקוש והגשות לא מקצועיות מביאות לכך שרוב הבקשות נפסלות -חלק לא מבוטל מהבקשות נופלות בבדיקה הטכנית וחלקן לא מאושרות מסיבות שונות, חלקן אובייקטיביות כגון עודף ביקוש על ההיצע וחלקן בגלל חוסר ידע מקצועי כגון הגשה של פרויקט שהינו פעילות שוטפת של העמותה (מה שאסור).

  יש צורך לעבור בצורה מדוקדקת על הנחיות הוועדה הארוכות, אך גם זה לא מבטיח הצלחה שכן יש חשיבות רבה לניסיון בכדי להימנע מפסילות הנובעות מסיבות שונות שלא רשומות בהנחיות.לכן מומלץ להיעזר באיש מקצוע אשר בקיא בהנחיות הוועדה והגיש מספר רב של בקשות. מגיש מקצועי ידע להימנע מפסילות טכניות ואחרות וימליץ על פרויקט בעל סבירות גבוהה להתקבל.

  אני רואה חשבון המתמחה בגיוס כספים ממקורות ממשלתיים וסמי ממשלתיים כגון משרדי ממשלה, ועדת העזבונות וקרן תובענות יצוגיות. הידע החשבונאי שלי והניסיון הרב שצברתי מאפשרים לכם לקבל תמיכות גדולות במאמץ מינמלי.

  השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

    

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

   למה דווקא אני?

   🗸 אני מטפל באופן אישי בכל לקוח ומביא את הניסיון שלי בצורה מלאה

   🗸 אני מתחייב שתגיעו לדיון בועדה (כלומר תעברו את הבדיקה הטכנית)

   🗸 אני מטפל בכל התהליך כך שנחסך לכם כאב ראש ובזבוז זמן ניהולי יקר

   🗸 הניסיון הרב שלי והידע החשבונאי שלי מגדילים את גובה הבקשה ואת סיכוייה להתקבל 

   🗸 שכ”ט הוגן, ללא התחייבות וללא פתיחת תיק

   מעל ל-30% מהבקשות שמוגשות לועדת העיזבונות נדחות מסיבות טכניות הכוללות: מסמכים חסרים, מסמכים שלא הוגשו בהתאם להוראות הועדה, מסמכים לא חתומים ועוד.

   בזכות עבודה מקצועית ויסודית קרוב ל-100% מהבקשות שהגשתי עברו את הבדיקה הטכנית.

   אני מתחייב: כל בקשה שאגיש תגיע לדיון בועדה! בקשה שלא תגיע לדיון בועדה - אני אחזיר את שכ"ט.
   חותמת התחייבות ועדת העזבונות

   מה הוועדה כתבה על בקשה שהכנתי

   הלקוחות מספרים עליי

   מלקוחותיי

   השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

    *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

    רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

    *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

    שאלות נפוצות:

    מדריך זה כולל הסבר על אופן הרישום למערכת יעל”ה וקישור לכניסה למערכת

    בתאריך 02/08/2022 פורסם הקול קורא של ועדת העזבונות עבור שנת 2023, מועד ההגשות הסתיים בתאריך כ”ה באלול ה’תשפ”ב (21/9/2022 , בשעה 12:00).

    הערכה של מועד הפרסום עבור שנת 2024 מופיעה בהמשך

    בדצמבר 2022 פורסם להערות הציבור נוהל חדש של ועדת העזבונות הכולל שינויים מאוד משמעותיים.

    להלן השינויים החשובים:

    1. מחזור פעילות מינמלי – הוועדה העלתה את תנאי הסף למחזור מינימלי של 250 אלף (לעומת 100 אלף בנוהל הקודם). קיים חריג בקשר למסלול לפרויקטים קטנים.

    2. ניתן להגיש שתי בקשות כל עמותה תוכל להגיש בקשה אחת לנושא תמיכה עיקרי ובקשה נוספת לעיזבון מיועד.

    להמשך השינויים ראו בפיסקה של נוהל ועדת העזבונות החדש

    חברי הוועדה הינם:

      – השופט (בדימ’) דוד רוזן – יו”ר

      – רו”ח איתן בוק

      – מר ציון כספי

      – עו”ד ענת חיים

      – גב’ נעם וידן

      – ד”ר לאה נס

      – ד”ר יחיאל שילה

      – מר עמוס ארבל

    5 1 vote
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    guest
    0 Comments
    Inline Feedbacks
    View all comments

    רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

    דוח קולות קוראים לדוגמא
    דוח קולות קוראים לדוגמא
    0
    Would love your thoughts, please comment.x
    דילוג לתוכן