המדריך למכרזים ממשלתיים (רכש חברתי)

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 15/06/23

מכרזים ממשלתיים יכולים להוות מקור מימון חשוב מאוד לארגונים ללא מטרות רווח. עם זאת, תהליך הגשת הצעה למכרז ממשלתי יכול להיות מורכב למדי ואורך זמן. חיוני להבין את השלבים הכרוכים בתהליכים של מכרזים ממשלתיים כדי להגדיל את סיכויי הזכייה במכרז. מדריך זה נועד לספק מידע חשוב לעמותות הרוצות להיכנס לעולם המכרזים. נסביר על התהליך של הגשת מכרז ממשלתי, איך מאתרים מכרזים ונקודות שונות להצלחה בהגשת מכרזים.

מהו רכש חברתי / מכרז ממשלתי?

מכרז ממשלתי הינו אאוטסורסינג של שירותי ממשלה והעברת הביצוע למלכ”רים בתמורה לתשלום חלקי או מלא בגין העלויות. כל משרדי הממשלה מפרסמים מכרזים שונים במהלך השנה והגופים המעוניינים בכך נדרשים להגיש את הצעתם בטווח הזמנים שנקבע. קיימת ועדה שבוחנת את ההצעות השונות כולל עמידה בתנאי סף, צירוף אישורים ומסמכים נדרשים וניתן ניקוד בהתאם לניקוד הועדה בוחרת גוף או מספר גופים אשר יבצעו את הפעילות הנדרשת.

איתור מכרזים ממשלתיים

המכרזים הממשלתיים השונים מתפרסמים על פני כל השנה כך שלא ניתן לדעת מראש מתי מכרז ממשלתי (רכש חברתי) שמעניין את העמותה יתפרסם. לכן חשוב להיות במעקב ולעקוב אחר הפרסומים השונים במדיות השונות.
הירשמו לניוזלטר שלי בו אני מפרסם כל שבוע את המכרזים הממשלתיים השונים שקשורים לעמותות, זאת בנוסף לקולות קוראים אחרים כגון תמיכות ממשרדי ממשלה – הירשמו כאן

בחינה של עמידה בתנאי סף של מכרזי ממשלה

בחינת עמידה בתנאי סף המכרז הממשלתי היא חלק קריטי בתהליך בו נבחן האם העמותה מתאימה למכרז והאם היא יכולה להגיש הצעה.
יש לבחון עמידה:
   • בתנאי סף מנהליים – הכוללים אישור ניהול תקין בתוקף, עמידה בהוראות חוק שונים ועוד
   • בתנאי הסף המקצועיים – תנאים אלו כוללים מידע אודות הניסיון של העמותה בתחום של המכרז, מחזור הכנסות מינימלי, פריסה גאוגרפית ועוד

חשוב- אין צורך באישור מס הכנסה לפי סעיף 46.

בחינת תכולת המכרז הממשלתי והפעילות הנדרשת

ראשית, יש לקרוא היטב את מסמכי המכרז. לשים לב לדרישות השונות ולתנאים השונים על אופן ביצוע הפעילות. למשל האם נדרש להעסיק עובד מקצועי שלא קיים כיום בעמותה, היקף הפעילות הנדרש, האזורים בהם יש לספק את השירות, מהן התוצאות הצפויות ועוד. הבנת תנאי המכרז תעזור לך לקבוע האם העמותה שלך יכולה לעמוד בכל הדרישות. אם אינך יכול לעמוד בתנאים מסוימים, אז כדאי להפסיק את ביצוע ההגשה כבר עכשיו.

תקופת ההסכם

היבט מכריע נוסף הוא הבנת לוחות זמנים ותאריכים עבור הפעילות הנדרשת במכרז הממשלתי. חיוני שתבינו מתי כל שלב בפרויקט יצטרך להסתיים וכמה זמן זה ייקח. תבדקו שאתם יכולים להתחייב לעמידה זמנים אלו.

התהליך

להלן הסבר על התהליך הקיים ברוב המכרזים הממשלתיים, הבנת התהליך חשובה ותסייע לכם להצליח בהגשת הבקשה:
בשלב ראשון בוחנים עמידה בתנאי סף כאשר עמותות שלא עומדות בתנאים המוקדמים נפסלות על הסף.
השלב השני הינו שלב איכותי בו נבחנות ההצעות השונות וניתן להן ניקוד בהתאם לאמות המידה והמשקולות שנקבעו כגון ניסיון המציע, פריסה גאוגרפית, צוות מקצועי, המלצות ועוד בהתאם למכרז. לאחר מכן יינתן ניקוד והעמותות בעלות הניקוד הגובה ביותר יעברו לשלב הבא של פתיחת הצעות המחיר בו יינתן ניקוד גבוה יותר ככל שהצעת המחיר נמוכה יותר .
הזוכים במכרז הינן העמותות שקיבלו את הציון המשוקלל (איכות + מחיר) הגבוה ביותר.

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה הינן שלב מאוד חשוב בו העמותה יכולה לבקש הבהרות בקשר לסעיפים לא ברורים או בקשות שונות לתיקונים במכרז. תיקונים יבוצעו באם הייתה טעות במכרז או סעיף שבאמת לא היה ברור מספיק.
התשובות שיתקבלו יסייעו לעמותה לקבל החלטה האם העמותה מתאימה למכרז ומעוניינת להגיש הצעה.
בדרך כלל, עמותות יידרשו להגיש את שאלותיהן בכתב עד למועד מסוים, אשר עשוי להיות מצוין במסמך המכרז עצמו.
בעת הגשת שאלות, חשוב להיות כמה שיותר מדוייקים ולפרט את הסעיף עליו שואלים.

חשוב - סיווג פעילות המלכ"ר במסגרת מכרז כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ

בפברואר 2018 רשות המסים פרסמה הנחיה שכותרתה “שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ”רים והן על ידי עוסקים” לאחר מכן בנובמבר 2020 בית המשפט הכריע כי כל מלכ”ר שניגש למכרז ממשלתי צריך לקבל אישור ממס הכנסה לצורך סיווג פעילותו לצורכי חוק מע”מ במסגרת המכרז כמלכ”ר.
בהתאם לכך רשות המסים גיבשה קריטריונים ותנאים מסוימים הן למלכ”רים והן למכרזים אשר בהתקיימם באופן מלא תסווג פעילות המלכ”ר במסגרת המכרז כמלכ”ר לעניין חוק מע”מ.
להלן הקישור להנחיות שהוציאה באוגוסט 2022 רשות המיסים בקשר לעמותות הניגשות למכרזים – קישור

אז מה חשוב כדי להצליח בהגשת המכרז

על מנת להגיש בהצלחה את המכרז חשוב:
   • קריאת המכרז – להקדיש את הזמן כדי לקרוא ביסודיות את סעיפי המכרז ובמיוחד את תנאי הסף המנהליים והמקצועיים
   • החשיבות של הערכת עלויות מדויקת– בעת הכנת הצעת מחיר, חשוב להעריך במדויק את העלות של כל היבט הקשור להשלמת הפרויקט. זה כולל אומדן מדויק של חומרים, עבודה, קבלני משנה, אישורים ורישיונות נדרשים, כלים וציוד הדרושים, הוצאות תקורה שיתווספו וכו’.
   • תמחור תחרותי– לבחון את העלויות השונות הנדרשות בהתאם לתנאי המכרז, לבנות תקציב עלויות והכנסות אחרות כגון ממשתתפים ובהתאם לכך לתת הצעת מחיר
   • ערבות בנקאית – לעיתים נדרש לספק ערבות בנקאית ולכן יש להערך לכך שכן מדובר בפרוצדורה מול הבנק שלוקחת זמן רב.
   • חתימות – להערך מבחינת זמני ההגשה להחתמת מורשי חתימה ועו”ד
   • מסמכים נדרשים– לשים לב שמגישים את כל מסמכי החובה וממלאים את כל הפרטים הנדרשים כך שהבקשה לא תפסל טכנית בגלל העידר מסמכים נדרשים.
   • מילוי טפסים בצורה משכנעת והבלטת המומחיות והערך המוסף של העמותה לעומת המציעים האחרים לדוגמא התמחות ספציפית בתחום הפעילות, עובדים עם ניסיון ייחודי, פתרון חדשני

חשוב מאוד- הגשה של מכרז דורשת תשומת לב רבה וירידה לפרטים לכן אל תשאירו זאת לרגע האחרון

 

לסיכום

זכיה במכרז ממשלתי יכול להוות מנוע צמיחה משמעותי עבור העמותה כאשר עבור חלק מהעמותות המכרז משמש כגורם ההכנסות המרכזי שלהן. חשוב מאוד להקצות את המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע הגשה מקצועית ומסודרת ובכך להצליח בהגשת המכרז והגדלת מקורות העמותה.

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

  *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

  רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

  *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

  שאלות עליהן עניתי במדריך זה:

  מכרז ממשלתי הינו אאוטסורסינג של שירותי ממשלה והעברת הביצוע למלכ”רים בתמורה לתשלום חלקי או מלא בגין העלויות. כל משרדי הממשלה מפרסמים מכרזים שונים במהלך השנה והגופים המעוניינים בכך נדרשים להגיש את הצעתם בטווח הזמנים שנקבע. קיימת ועדה שבוחנת את ההצעות השונות כולל עמידה בתנאי סף, צירוף אישורים ומסמכים נדרשים וניתן ניקוד בהתאם לניקוד הועדה בוחרת גוף או מספר גופים אשר יבצעו את הפעילות הנדרשת.

  המכרזים הממשלתיים השונים מתפרסמים על פני כל השנה כך שלא ניתן לדעת מראש מתי מכרז ממשלתי (רכש חברתי) שמעניין את העמותה יתפרסם. לכן חשוב להיות במעקב ולעקוב אחר הפרסומים השונים במדיות השונות.

  הירשמו לניוזלטר שלי בו אני מפרסם כל שבוע את המכרזים הממשלתיים השונים שקשורים לעמותות, זאת בנוסף לקולות קוראים אחרים כגון תמיכות ממשרדי ממשלה – הירשמו כאן

   

  המדריך לגיוס כספים

  רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

  דוח קולות קוראים לדוגמא
  דוח קולות קוראים לדוגמא
  דילוג לתוכן