הקמת עמותה 2023 – רו"ח תמיר עושה סדר

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 29/06/2023

בעת פתיחת עמותה חשוב להכיר ולדעת את התהליך ואת הדרישות השונות על מנת לבצע את פתיחת העמותה בצורה הטובה ביותר. כמו כן, כדאי להכיר את הדרישות והפעולות השונות שיש לבצע על מנת להצליח להרים את פעילות העמותה על מנת להשיג את המטרות שלשמן היא מוקמת.
במדריך זה אסביר על התהליך לפתיחת עמותה, מהם הדברים הנדרשים לאחר פתיחת העמותה ומתי ניתן לגייס כספים לעמותה ממשרדי ממשלה, תורמים וכו’

בנייה נכונה של העמותה כבר בהקמתה תסייע לממש את מטרות העמותה בהצלחה.

מהי עמותה?

לפני שאסביר איך פותחים עמותה חשוב להבין כי עמותה הינה ישות הכוללת מספר אנשים שהתאגדו בשביל לבצע מטרה מסוימת. עמותה כפופה לחוק העמותות, תש”ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו.

מטרות העמותה אינן מכוונות לעשיית רווח ולחלוקת רווחים בין חבריה – אך חשוב לציין כי בסעיף הראשון של חוק העמותות נרשם: “שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים” כלומר מותר שלעמותה יהיו רווחים מפעילויות מסוימות אך עיקר פעילויות העמותה (מעל 50% מההכנסות) אסור שיהיו למטרות רווחים.

מי הגוף המפקח עם העמותות ?

רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור הינו הגוף האחראי על רישום עמותה, פיקוח ובקרה על עמותות, מכוח הסמכויות שהוקנו בחוק העמותות, תש”ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו.

הקמת עמותות - תקנון עמותה

עמותות צריכות לפעול בהתאם לתקנון, למטרות ולשם שאושרו להן בעת הרישום. לכן בעת הקמת עמותה נדרש להסדיר תקנון המהווה את ההנחיות השונות שנקבעו לצורך קיום העמותה ופעילותה. ניתן לאמץ את התקנון המצוי לעמותות המופיע בנספחים של חוק העמותות או לחלופין להגיש לרשם העמותות לאישור תקנון אחר אותו קבעתם.


עמותה המעוניינת בהכרה לפי סעיף 46 נדרשת להוסיף שני סעיפים לתקנון העמותה:
   • “פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה”.
   • “נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה”.

למען הסר ספק סעיפים אלו גם לא מופיעים בתקנון המצוי ויש להוסיפם גם שם.

הקמת עמותות - חברי הוועד

כל מי שרשאים להצטרף לעמותה לפי התקנון ובקשתם אושרה הם חברי האסיפה הכללית. החברות בעמותה היא אישית ולא ניתנת להעברה או ירושה כאשר על מנת להגיש בקשה לרישום עמותה יש צורך בשני אנשים לפחות בני 18 ומעלה.  

חשוב – בכדי שהעמותה תוכר במס הכנסה כמוסד ציבורי עפ”י סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. נדרשים לפחות 7 מייסדים שרובם אינם קרובים אחד לשני.

 

הקמת עמותות - בחירת שם לעמותה

ניתן לבחור שם לעמותה בעברית או בערבית וניתן לכלול גם תרגום לעברית, ערבית או אנגלית.

המייסדים צריכים להציע לרשם 3 שמות בסדר עדיפות יורד, חשוב להציע שם ייחודי שכן בהתאם לסעיפים 4(א) ו-4(ב) בחוק העמותות הרשם לא מאשר שמות העלולים להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו ולא תירשם עמותה בשם זהה או בשם הדומה עד כדי להטעות לתאגיד רשום. 

בפסיקה נקבע מבחן משולש, במסגרתו נבחנים שמות דומים:

   • המראה והצליל של השם המבוקש

   • האם יש דמיון בקהל היעד ובתחומי הפעילות של שני התאגידים

   • שאר נסיבות המקרה

כמו כן על מנת למנוע הטעיית תורמים יש לבחור בשם התואם את מטרות העמותה ולא בשם שיכול ליצור מצג של פעילות שהעמותה לא מבצעת.

 

הקמת עמותות - תעודת רישום - רישום העמותה ברשם העמותות

בסיום התהליך ולאחר שהבקשה לפתיחת עמותה אושרה, יבוצע רישום של העמותה בפנקס העמותות.
תונפק לעמותה תעודת רישום העמותה והיא תשלח לעמותה. התעודה כוללת את מספר העמותה שמתחיל ב-580.

הקמת עמותות- מה הממסמכים הנדרשים לצורך פתיחת בקשה לרישום עמותה?

בעת הגשת בקשה לרישום עמותה נדרש להמציא:
• טופס בקשה לרישום עמותה
• תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה
• הצהרה על נסיבות הקמת עמותה
• תקנון – התקנון שמוצע ע”י העמותה או לחלופין לציין שהעמותה תשתמש בתקנון המצוי.
• אישור תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות

 

הקמת עמותות- זמן הטיפול בבקשה

רשם העמותות מציין כי במקרים בו העמותה מסתמכת על תקנון מצוי הרי שזמן הטיפול ברישום העמותה עומד עד 8 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים.
אם הוגשה בקשה עם תקנון מיוחד (ולא התקנון המצוי)– זמן הטיפול בבקשה הינו עד 21 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים.
בסיום הטיפול תשלח לעמותה תעודת ההתאגדות הכוללת את מספר העמותה.

הקמת עמותות - רישום עמותה מקוון

כיום ביצוע הקמת העמותה ורישום העמותה מבוצע באופן מקוון באתר תאגידים ברשת ( לשעבר תאגידים אונליין)

ניהול עמותה - העמותה נפתחה, מהם הדברים הראשונים שיש לבצע?

   • זימון אסיפה כללית הראשונה של כל חברי העמותה – את פרוטוקול האסיפה החתום יש לשלוח לרשם העמותות
   • איוש תפקידים ומוסדות העמותה – מינוי עובדים בהתאם לצורך ומינוי הוועד, מורשי חתימה, רו”ח, עו”ד, ועדת ביקורת וכו’ ( אם אתם צריכים המלצות לבעלי תפקידים דברו איתי אני מכיר את הטובים ביותר עבור עמותות).
   • הנהלת חשבונות – יש לתעד את ההוצאות של העמותה וכן את התקבולים השונים במערכת הנהלת חשבונות ובהתאם גם להפיק קבלות בגין ההכנסות.
   • פתיחת חשבון בנק – חשוב לבצע את הכספיות של העמותה באמצעות חשבון בנק ולמעט עד כמה שניתן מתשלומים במזומן.
   • תקציב ותכנון – בניית תקציב לעמותה ותוכנית פעולה לצורך ביצוע המטרות שלשמן העמותה הוקמה.
   • תשלום אגרת רשם העמותות – מדובר באגרה שנתית שחובה לשלם:

עמותה או חל"ץתשלום אגרת רשם העמותות (מעודכן ל-2023)
בעלת ותק פחות משנתיים160 ש"ח
עמותות שההכנסות שלהן קטנות מ-300 אלף ש"ח בשנה160 ש"ח
עמותות שההכנסות שלהן מעל 300 אלף ₪ בשנהקיימת אגרה מופחתת למי שמשלם עד ה-31.3 בסך 1,215 ש"ח
תעריף רגיל למי שמשלם לאחר ה-1.4 בסך 1,614 ש"ח

ניהול עמותה - מה נדרש בכדי להתחיל לגייס כספים לעמותה?

נושא גיוס הכספים לעמותות חדשות הינו נושא מורכב ולא פעם אני משוחח עם מקימי עמותות שנמצאים בפלונטר מהסיבות הבאות:
   א. אישור ניהול תקין ניתן לקבל רק אחרי שנתיים אומנם ניתן לקבל אישור על הגשת מסמכים אך הוא בגדול מסייע רק לנושא סעיף 46.
   ב. הכרה בתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קרנות, חברות ותורמים גדולים דורשים אישור של סעיף 46 לפי מס הכנסה המאפשר להם לקבל זיכוי בגין התרומה שניתנה לעמותה. קבלת האישור לוקחת חודשים רבים וישנם גם תנאים כגון סף הכנסות מינימלי.
   ג. קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה לפי נוהל שר האוצר ניתן לקבל תמיכות ממשרדי ממשלה רק לאחר שהעמותה מפעילה שנתיים את הפעילות בגינה נדרשת תמיכה. כמו כן ברוב מבחני התמיכה נדרש להציג את ההוצאות בכסף בשנה הקודמת לשנת התמיכה, כלומר העמותה חייבת להפעיל פרויקט מסוים ממקורותיה במשך שנתיים ורק אז תוכל לבקש תמיכה.
   ד. מכרזים בדומה לתמיכות נדרש ניסיון של שנתיים לפחות.


מכלול הדברים שפירטתי לעיל מחייבים את העמותה לפעול ממקורות עצמיים בשנים הראשונות. לכן בהרבה מקרים מייסדי העמותות ממנים את הפעילות בשנים הראשונות או שמבוצע גיוס תרומות מחברי העמותה.

לסיכום

על מנת לקדם מטרות באמצעות עמותה יש לבצע רישום של עמותה הכולל הגשת טפסים, מינוי חברי ועד, קביעת תקנון, שם עמותה ועוד. לאחר רישום העמותה נדרשים להשקיע משאבים שונים על מנת להרים את הפעילות בשנתיים הראשונות עד שניתן להתחיל לקבל תמיכות ותרומות. חשוב למנות למוסדות העמותה השונים אנשים בעלי ידע בעולם העמותות אשר יביאו אות ניסיונם ויסייעו לעמותה לממש את מטרותיה.

השאלות עליהן עניתי במדריך זה:

פתיחת עמותה כוללת מספר שלבים ונושאים בם יש לטפל: בחירת חברי ועד ומוסדות לעמותה, קביעת תקנון (תקנון מצוי או אחר), קביעת שם לעמותה, רישום העמותה ברשם העמותות, תשלום אגרה רשם העמותות ועוד. בנוסף ציינתי את הדברים החשובים שיש לבצע לאחר הקמת העמותה.

גיוס כספים לעמותה חדשה הינו נושא מורכב שכן קיים פלונטר מכיוון שמצד אחד לעמותה אין עדיין מקורות לבצע את הפעילות ומצד שני לא ניתן לקבל תמיכות וסיוע ממשלתי מכיוון שנדרש שנתיים ניסיון:
א. אישור ניהול תקין ניתן לקבל רק אחרי שנתיים
ב. הכרה בתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – תהליך שלוקח חודשים רבים
ג. קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה לפי נוהל שר האוצר – ניתן לקבל תמיכות ממשרדי ממשלה רק לאחר שהעמותה מפעילה שנתיים את הפעילות בגינה נדרשת תמיכה.
ד. מכרזים – בדומה לתמיכות נדרש ניסיון של שנתיים לפחות.
מכלול הדברים שפירטתי לעיל מחייבים את העמותה לפעול ממקורות עצמיים בשנים הראשונות.

עמותה או חל”ץ : • בעלת ותק פחות משנתיים – 160 ש”ח. • עמותות שההכנסות שלהן קטנות מ-300 אלף ש”ח בשנה – 160 ש”ח. • עמותות שההכנסות שלהן מעל 300 אלף ₪ בשנה – קיימת אגרה מופחתת למי שמשלם עד ה-31.3 בסך 1,215 ₪ או תעריף רגיל למי שמשלם לאחר ה-1.4 בסך 1,614 ש”ח.

לאחר ששולחים את הבקשה לרשם העמותות הטיפול בבקשה אורך:
• בקשה הכוללת תקנון מצוי – עד 8 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים.
• בקשה עם תקנון מיוחד (ולא התקנון המצוי)– עד 21 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים.
בסיום הטיפול תשלח לעמותה תעודת ההתאגדות הכוללת את מספר העמותה.

רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

*אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

המדריך לועדת העזבונות

רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

דוח קולות קוראים לדוגמא
דוח קולות קוראים לדוגמא
דילוג לתוכן