המדריך לקרן תובענות ייצוגיות

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 22/11/23

מדריך זה מרכז מידע רב על הגשת בקשות לקרן תובענות ייצוגיות– כל מי שמגיש בקשה ימצא כאן תועלת רבה. העמוד כולל פרטים אודות: תנאי הסף, תהליך ההגשה, החלטות משנים קודמות, דרכי התקשרות, חברי וצוות הועדה, נוהל הועדה ועוד.

רשימת קולות קוראים בתוקף

מספר קול קוראנושא "הפרויקט הנתמך"תאריך אחרון להגשת בקשהעדכוניםקישור
72/2023לטובת הלנה ומתן שירותי רווחה למפונים בעלי מוגבלויות או בני נוער בסיכון מפונים עקב המלחמה30.11.23קישור

הקדמה – מה זה קרן תובענות ייצוגיות?

ישנן תביעות ייצוגיות בהן נפסק קנס כספי לטובת מטרות ציבוריות בהתאם לנושא התביעה. כספים אלו מועברים לקרן לחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות אשר יושבת תחת היחידה של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הקרן אחראית על חלוקת הכספים למלכ”רים ולפעמים גם לחברות לטובת ביצוע פרויקטים בהתאם לנושא התביעה.

דוגמאות לנושאים בהם קרן תובענות ייצוגיות תמכה בעבר

להלן דוגמאות לקולות קוראים שהקרן פרסמה בשנים האחרונות:

נושאתקציב בש"ח
שוויון מגדרי והעצמת נשים2,170,000
הכשרה מקצועית לתעסוקה לאנשים עם מוגבלויות641,749
בינוי או שיפוץ מוסדות חינוך או רווחה המשרתים אנשים עם מוגבלות8,949,308
עמותות העוסקות בביצוע שיפוצים בהתנדבות בבתי נזקקים, בחלוקת מזון ובסיוע להם1,156,623
אוריינות פיננסית בקרב צעירים ו/או זוגות צעירים4,468,858
הנגשת השימוש באינטרנט לבני הגיל השלישי -הכשרה והטמעת השימוש באינטרנט4,779,428
בנושא אוריינות פיננסית בקרב המגזר הערבי2,518,671
לרכישת כסאות גלגלים ומיטות סיעודיות חשמליות עבור ניצולי שואה2,338,882
לפרויקטים חינוכיים - חברתיים לבני נוער5,000,821
שילובם של אנשים עם מוגבלות בפעילות תרבות או ספורט1,186,708
הגנת צרכנים שהם אזרחים ותיקים5,998,098
מניעת אלימות במשפחה150,000
הגנה על בעלי חיים או מניעת צער בעלי חיים1,540,000
מיחזור טקסטיל, במטרה לשמור על איכות הסביבה800,000
רכישת ציוד רפואי למחלקות ילודים בבתי חולים בדרום הארץ246,915
מתן סיוע לעסקים קטנים בדרום4,100,000

החלטות (פרויקטים) שאושרו בשנים קודמות ע"י הקרן לתובענות ייצוגיות

הקרן מפרסמת מדי שנה דוח הכולל את רשימת הקולות קוראים שפורסמו, רשימת המוסדות שאושרה להם תמיכה ואת המוסדות שלא אושרה להם תמיכה.

לצפייה ברשימת ההחלטות הרשמית של הקרן לתובענות ייצוגיות בגין השנים האחרונות:

מי יכול להגיש להגיש בקשת לקרן תובענות ייצוגיות?

בד”כ הקולות קוראים פונים למלכ”רים אך ישנם קולות קוראים שפונים גם למגזר הפרטי ( חברות עסקיות וכו’). מלכ”רים הרוצים להגיש בקשה חייבים אישור ניהול תקין בתוקף. במסגרת הגדרה זו נכללים: עמותות, חל”צים, רשויות מקומיות, מועצות מקומיות, ועדים מקומיים, מוסדות להשכלה גבוה, ומועצות דתיות.

למען הנוחות לאורך מדריך זה אני רושם עמותות אך המדריך תקף ותואם גם עבור שאר המלכ”רים.

חשוב לומר שאין צורך באישור על סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

נוהל ותנאי הסף של הקרן לתובענות ייצוגיות

נוהל עבודת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות קובע תנאי סף לצורך הגשת בקשה לקרן. בשונה מתנאי הסף של ועדת העזבונות הכוללים דרישות פיננסיות כגון גובה מחזור שנתי ויתרות עודפים, תנאי הסף של הקרן תובענות ייצוגיות הינם תנאים טכניים הכוללים:

•  מילוי טופס בקשה מקוון

•  צירוף טופס בקשה מפורט הכולל תקציב ומקורות מימון

•  צירוף אישור על פרטי חשבון הבנק  

•  פרטי מורשי החתימה

•  צירוף המסמכים הבאים במקרה שהם לא קיימים בגיידסטאר- דוח כספי, אישור ניהול תקין, תקנון, תעודת רישום, רשימת בעלי תפקידים

•  הצהרה של מנכ”ל או יו”ר על כך שהם בדקו את הבקשה, בדקו את תוכנה, ומאשרים את אמיתות כל המסמכים הנכללים בבקשה.

כמה דברים חשובים בקשר לקרן תובענות ייצוגיות

מדובר על קרן יחסית חדשה (נפתחה בשנת 2018) השונה מקרנות אחרות. חשוב להכיר את מאפיינים הייחודיים של הקרן בטרם מגישים בקשה:

•  פרסום קולות קוראים – הקולות קוראים של הקרן מפורסמים במספר מועדים בשנה ולא בפעם אחת. לדוגמא, במהלך שנת 2022 פורסמו 24 קולות קוראים במועדים שונים.

•  סכום התמיכה – בכל קול קורא מפורסם סך התמיכה עבור כל המוסדות שיאושרו. בהתאם לנוהל הקרן, הוועדה מעדיפה לחלק את הכסף למספר מצומצם של עמותות בכדי שאלו יבצעו פרויקטים בהיקף משמעותי.

•  היצע וביקוש – לדעתי זו הנקודה הבעייתית ביותר שלא ידועה לרוב מי שהגיש בקשה. מכיוון שנושאי הקרן מגוונים, קיימים מקרים בהם הנושא מאוד רחב וכמות הבקשות המוגשות לקרן גובה במיוחד בעוד כמות הבקשות המאושרות נמוכה, שבהתאם לסעיף הקודם. דוגמא לכך ניתן לראות בקול קורא שעסק ב”שוויון מגדרי והעצמת נשים” – הוגשו 243 בקשות ורק 16 אושרו.

•  מימון תואם (מאצ’ינג) – בדרך כלל הקרן ממנת עד 70% מגובה הפרויקט והעמותה נדרשת להשלים את הנותר ממקורותיה (תרומות, הון עצמי, קרנות וכו’). זו נקודה חשובה שכן מדובר באחוז תמיכה יחסית גבוה לעומת תמיכות אחרות במשרדי ממשלה ולעומת ועדת העזבונות.

•  תזרים –לאחר אישור הבקשה הקרן מעבירה מקדמה מה שיכול לסייע לביצוע הפרויקט. לצורך תשלום המקדמה הקרן דורשת הצהרה חתומה, לו”ז מפורט או חומר אחר. יתרת הסכום תשולם לאחר סיום ביצוע הפרויקט ושליחת דוח ביצוע הכולל דוחות עלות שכר, חשבוניות ועוד.

•  ניסיון העמותה – חשוב לוועדה לראות שלעמותה יש ניסיון בתחום הקול קורא. לרוב, הקול קורא כולל דרישה להוכחת ניסיון.

חברי הוועדה של הקרן לתובענות ייצוגיות

חברי הוועדה הינם:

    • יו”ר הוועדה – השופט (בדימוס) יעקב שינמן

    • נציג האפוטרופוס הכללי – עו”ד בנצי פיגלסון

    • נציגת היועץ המשפטי לממשלה – עו”ד רני נויבואר

    • נציגי ציבור – עו”ד עמית לוין ומר בועז ארד

צוות קרן התובענות הייצוגיות

הצוות המקצועי אשר מטפל בבקשות השונות :

   • גברת רוני מזרחי

   גברת רונית טסטא  

פרטי התקשרות - קרן תובענות ייצוגיות

לרוב עדיף ליצור קשר עם וועדה באמצעות המייל על מנת לקבל תשובה מסודרת ומתועדת. ניתן גם להתקשר לועדה אך זה מומלץ בעיקר כאשר ישנן בעיות טכניות.

מייל וקרן תובענות ייצוגיות: [email protected]

טלפון קרן תובענות ייצוגיות: 073-3926901

אתר קרן תובענות ייצוגיות: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/class_action_law

כניסה למערכת להגשת בקשה לקרן תובענות ייצוגיות

את בקשות התמיכה יש להגיש באמצעות טופס מקוון. בטופס זה נדרש למלא בתמציתיות את תוכן הבקשה ולצרף את המסכמים הנדרשים.

הכניסה למערכת באמצעות מערכת הזדהות לאומית ( בעבר נקרא מערכת הזדהות ממשלתית) או כרטיס חכם.

בשונה מהגשת תמיכות למשרדי ממשלה, אין צורך בשני כרטיסים חכמים.

מהו נספח א'? היכן מצרפים את התקציב? בקיצור, מהם המסמכים שיש לצרף לבקשה?

בנוסף לתיאור הפרויקט שרושמים בצורה תמציתית בטופס המקוון יש לצרף את נספח א’ המהווה בעצם את הבקשה עצמה בצורה מפורטת הכוללת את תיאור העמותה, תיאור הפרויקט, לו”ז הפרויקט, תקציב הפרויקט וכו’

   • נספח א’ – תיאור העמותה, תיאור הפרויקט, לו”ז הפרויקט, תקציב הפרויקט וכו’

  • נספח ב’ – הנוסח של נספח זה נמצא בעמודים 7-8 בנוהל עבודת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות

   • הצעות מחיר – חובה לצרף הצעות מחיר המגבות את עלויות רכיבי הפרויקט

   • אישור על פרטי חשבון הבנק

   • פרטי מורשי החתימה

   • הצהרה של מנכ”ל או יו”ר על כך שהם בדקו את הבקשה, בדקו את תוכנה, ומאשרים את אמיתות כל המסמכים הנכללים בבקשה.

   • צירוף המסמכים הבאים במקרה שהם לא קיימים בגיידסטאר- דוח כספי, אישור ניהול תקין, תקנון, תעודת רישום, רשימת בעלי תפקידים

לסיכום

קבלת תמיכה מקרן תובענות ייצוגיות הינו משאב חשוב שעמותות נעזרות בו (בשנים 2020-2021 הוגשו כ-900 בקשות לקרן).

לא מעט בקשות נדחות מסיבות טכניות כגון אי צירוף מסמכים נדרשים. אלו שעוברות לשלב הבא מתחרות מול בקשות רבות אחרות עם אחוזי מעבר נמוכים. לכן מומלץ להסתייע במומחה אשר מגיש את הבקשה בצורה המקצועית ביותר ובכך מעלה את הסיכויים לאישורה באופן משמעותי.

אני רואה חשבון המתמחה בגיוס כספים ממקורות ממשלתיים וסמי ממשלתיים כגון משרדי ממשלה, ועדת העזבונות וקרן תובענות יצוגיות. הידע החשבונאי שלי והניסיון הרב שצברתי מאפשרים לכם לקבל תמיכות גדולות במאמץ מינמלי.

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

   

  *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

  למה דווקא אני?

  🗸 אני מטפל באופן אישי בכל לקוח ומביא את הניסיון שלי בצורה מלאה

  🗸 אני מתחייב שתגיעו לדיון בועדה (כלומר תעברו את הבדיקה הטכנית)

  🗸 אני מטפל בכל התהליך כך שנחסך לכם כאב ראש ובזבוז זמן ניהולי יקר

  🗸 הניסיון הרב שלי והידע החשבונאי שלי מגדילים את גובה הבקשה ואת סיכוייה להתקבל 

  🗸 שכ”ט הוגן, ללא התחייבות וללא פתיחת תיק

  הלקוחות מספרים עליי

  מלקוחותיי

  השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

   רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

   המדריך לועדת העזבונות

   נקודות חשובות מהמדריך:

   את בקשות התמיכה יש להגיש באמצעות טופס מקוון. בטופס זה נדרש למלא בתמציתיות את תוכן הבקשה ולצרף את המסכמים הנדרשים.

   הכניסה למערכת באמצעות מערכת הזדהות לאומית ( בעבר נקרא מערכת הזדהות ממשלתית) או כרטיס חכם.

   בהמשך המדריך קיים לינק לכניסה למערכת

   חברי הוועדה הינם:

   • יו”ר הוועדה – השופט (בדימוס) יעקב שינמן

   • נציג האפוטרופוס הכללי – עו”ד בנצי פיגלסון

   • נציגת היועץ המשפטי לממשלה – עו”ד רני נויבואר

   רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

   דוח קולות קוראים לדוגמא
   דוח קולות קוראים לדוגמא
   דילוג לתוכן