Menu

קולות קוראים לעמותות ממשרדי ממשלה + פורטל מרכב"ה: 2024 - רו"ח תמיר עושה סדר

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 10/06/2024

תמיכה ממשלתית לעמותות ניתנות בהתאם לנוהל תמיכות, סעיף 3א’ לחוק יסודות התקציב ויש להגישם באמצעות פורטל מרכבה. משרדי הממשלה השונים מפרסמים קולות קוראים לעמותות הכוללים את מבחני התמיכה לצורך קבלת תמיכות בנושאים שונים. מדובר בקולות קוראים קבועים שכל משרד מפרסם מדי שנה, תמיכות ממשלתיות אלו מהוות עבור חלק מהעמותות את המקור הכספי העיקרי לביצוע פעילות העמותה.

זהו מדריך פרקטי הכולל את סדר הפעולות ההכרחיות לטובת גיוס הכספים ממשרדי ממשלה. כולל איתור קולות קוראים לעמותות, בחינת מבחני התמיכה פורטל מרכבה והדרכה מה נדרש לצורך הגשת בקשה.

גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה – יתרונות וחסרונות

לטעמי היתרונות של הגשת בקשה עולים על החסרונות, היתרונות כוללים:

   + מקור תקציבי קבוע – הקולות הקוראים לעמותות של משרדי הממשלה קבועים כך שאם עמותה קיבלה תמיכה בשנה מסוימת היא אמורה לקבל גם תמיכה בהמשך. עובדה זו מסייעת רבות בניהול העמותה ובביצוע הפעילות השוטפת.

   + סכומים משמעותיים – סכומי התמיכה יכולים להיות משמעותיים ולכן עבור עמותות רבות כספי התמיכה מהווים אחוז ניכר ממחזור העמותה והם נדרשות רק לתוספת השתתפות הנהנים או תרומות בכמות נמוכה.

   + חלוקה שוויונית – חלוקת התקציב בכל קול קורא מבוצעת באופן שוויוני כאשר בחלק מהמקרים החלוקה נקבעת לפי ההוצאות בגין הפעילות הנתמכת ובחלק מהמקרים מדובר על הניקוד שכל עמותה קיבלה.

 

החסרונות העיקריים לטעמי הינם:

   – תלוי תקציב מדינה – אומנם מדובר בקולות קוראים קבועים אך התקציב עצמו לכל קול קורא תלוי באישור תקציב המדינה. בשנים האחרונות בשל המצב הפוליטי הלא יציב תקציבים התעכבו וישנם קולות קוראים שאף בוטלו בשנים מסוימות.

   – סכום לא קבוע – סכום התמיכה משתנה משנה לשנה כאשר הוא תלוי בגובה התקציב של הקול קורא ובכמות הבקשות שהוגשו כך שאם התקציב הכולל ירד או שכמות הבקשות גדלה הרי שגובה התמיכה של העמותה ירד לעומת שנה קודמת.

   – בירוקרטיה – נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה מחייב את העמותה לעמוד בהוראות החשכ”ל בקשר לאחוז הוצאות הנהלה וכלליות, לבצע דיווחים שונים ועוד

האם עמותה חדשה יכולה להגיש בקשה למשרדי ממשלה?

בהתאם לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור, כל מלכ”ר המבקש לקבל תמיכה ממשרדי הממשלה נדרש ל:

   • אישור ניהול תקין – חובה אישור ניהול תקין בתוקף, לא מספיק אישור על הגשת בקשה לאישור ניהול תקין

   • שנתיים פעילות במימון עצמיהוכחת שנתיים פעילות באותו תחום פעילות במימון ממקורות עצמיים

שני תנאים אלו לא מאפשרים לעמותה חדשה לקבל תקציבים ממשרדי ממשלה אלא לאחר שנתיים פעילות ממשית.

קולות קוראים לעמותות ממשרדי ממשלה – במה כל משרד תומך?

בכדי לקבל תמיכה ממשלתית חשוב להבין כי התמיכות השונות של משרדי הממשלה לא תמיד תואמות את שם המשרד, למשל משרד החקלאות תמך בעבר בגרעינים תורניים. השוני נובע לרוב מעניינים פוליטיים שלא כאן המקום להרחיב עליהם.

על מנת שתוכלו לאתר את המשרד הרלוונטי לפעילות העמותה שלכם אציין בקצרה עבור כל משרד באילו אוכלוסיות הוא תומך :

 • תמיכות משרד החינוך – מבחני התמיכה של משרד החינוך מיועדים לתחומים רבים הכוללים: תנועות נוער, כפרי סטודנטים, מתנדבי שנת שירות, מדרשות ליהדות, פעילויות התנדבות של תלמידי כיתות ט’-יב’, נוער שוחר מדע ועוד

 • תמיכות משרד הבריאות – מבחני התמיכה של משרד הבריאות מיועדים לעמותות בתחומי המחלות הקשות, בריאות הנפש, השאלת ציוד ועוד.

 • תמיכות משרד הרווחה – מבחני התמיכה של משרד הרווחה מיועדים לעמותות המסייעות לנזקקים, נפגעי פעולות איבה, נפגעות תקיפה מינית ועוד

 • תמיכות משרד התרבות והספורט – מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט רבים וכוללים תמיכות בנושאי ספורט כגון: ספורט נשי, התאחדויות ספורט, ספורט מוטורי. תמיכות בנושאי תרבות כגון: מרכזי מוזיקה, מקהלות, תאטרון, מחול ועוד

 • תמיכות משרד העלייה והקליטה – מבחני התמיכה של משרד העליה והקליטה מיועדים לעמותות העוסקות בקליטה של עולים קשישים, עידוד עליה ועוד

 • תמיכות המשרד לשוויון חברתי– מבחני התמיכה של המשרד לשוויון חברתי מיועדים

 • תמיכות משרד ההתיישבות– מבחני התמיכה של משרד ההתיישבות מיועדים לגרעיני משימה.

 • תמיכות משרד המשרד להגנת הסביבה– מבחני התמיכה של משרד המשרד להגנת הסביבה מיועדים לאגונים סביבתיים וארגונים למען בעלי חיים.

 • תמיכות המשרד לחדשנות, מדע וטכנולוגיה– מבחני התמיכה של המשרד לחדשנות, מדע וטכנולוגיה מיועדים לעמותות המפעילות מרכזי מחקר ומצפי כוכבים.

 • תמיכות המשרד לשירותי דת– מבחני התמיכה של המשרד לשירותי דת מיועדים לעמותות העוסקות בפיקוח הלכתי, מורשת רבנים ראשיים, ראש קהילה ועוד

 • תמיכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר– מבחני התמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפרמיועדים לעמותות העוסקות בחקלאות וגנים בוטנים

 • תמיכות משרד התקשורת– מבחני התמיכה של משרד התקשורת מיועדים לעמותות המפעילות שידורים קהילתיים והפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית.

 • תמיכות המשרד לשוויון חברתי – מבחני התמיכה של המשרד לשוויון חברתי מיועדים לעמותות המסייעות לניצולי שואה ועוסקות בהנצחת זיכרון השואה.

 • תמיכות משרד ראש הממשלה – מבחני התמיכה של משרד ראש הממשלה מיועדים לעמותות הקשורות להנצחת אישי ציבור מסויימים או הכנה לגיור.

רשימת קולות קוראים ממשרדי ממשלה לעמותות

מומלץ לעבור על רשימת הקולות קוראים המלאה ולבחון איזה קולות קוראים רלוונטים לכם.

הזינו את פרטיכם וקבלו במייל קובץ מפורט הכולל את רשימת הקולות קוראים לעמותות של משרדי הממשלה שהתפרסמו בשנים 2021-2022.

אני רוצה לקבל את רשימת הקולות קוראים לעמותות לשנים 2021-2022

הקובץ ישלח אוטומטית למייל שלך תוך 2 דקות – אם המייל לא התקבל יש לבדוק בספאם

   

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

  מצאתי קולות קוראים רלוונטים – היכן רואים את מבחני התמיכה?

  לאחר שמצאתם קול קורא שרלונטי לפעילות שלכם יש לעבור על תנאי הסף ובכלל על הקול קורא כדי לוודא שאכן מתאימים וניתן לקבל תמיכה:

  אנו מתאימים לקול קורא – היכן מגישים את הבקשה?

  את הבקשה מגישים בפורטל התמיכות הממשלתי – פורטל מרכב”ה ( ראשי תיבות: מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה).

  בפעם הראשונה יש צורך להקים את העמותה בפורטל מרכבה ולהסמיך נציג במערכת – יש לבצע זאת מול הרפרנט שאחראי על הקול קורא במשרד הרלוונטי. אציין שנתקלתי פעמים רבות ברפרנטים שלא מכירים את הנושא ומפנים את העמותה שלא בצדק לתמיכה של מרכבה ואז מתחילים “ליפול בין הכיסאות”..

  פורטל מרכבה החדש

  לאחרונה השיקו באופן חלקי את פורטל מרכבה החדש. בפורטל המרכבה החדש שהושק ניתן לבצע נכון להיום רק חלק מהדברים. ניתן לפתוח ולהגיש בקשה אך לא ניתן לבצע טיפול שוטף בבקשה – כלומר להעלות מסמכים. מפתחי המערכת מעוניינים לבצע את המעבר באופן הדרגתי כדי למנוע תקלות ולכן השיקו את הפורטל החדש באופן חלקי. בפורטל החדש קיימים ואומרים להיות עוד שינויים וחידושים כגון צפייה בפרטי הקול קורא כולל גובה התקציב, אבני דרך לתשלום ועוד. נאמר גם שעובדים על פיתוח שבאמצעותו מורשי החתימה יוכלו לחתום באופן ישיר ללא צורך בכרטיס חכם.

  בכל אופן נכון להיום יש 3 קישורים לפורטל מרכבה:
  א. קישור ישן –  שנמצא בפיסקה הקודמת

  ב. קישור חדש – שמוביל למערכת הישנה אך היא מתפקדת בצורה יותר טובה

  ג. קישור חדש – שמוביל למערכת החדשה אך היא כאמור הושקה באופן חלקי.

  תמיכה פורטל מרכב”ה 

  מערכת המרכב”ה לא פשוטה ולכן יש סיכוי לא קטן שתרצו לשוחח עם התמיכה של מרכבה. 

  במקרים בהם יש גישה לפורטל מרכבה – יש לפנות לתמיכה של מרכבה באמצעות פתיחת טופס פניה בתוך המערכת.

  במקרים בהם אין גישה לפורטל מרכבה ניתן לפתוח פניה לתמיכה של מרכבה ללא כרטיס חכם ראו למטה קישור.

  ניתן גם להתקשר לתמיכה מרכבה אך לרוב מדובר במערכת להשארת הודעות בכדי שישובו אליכם – ראו למטה את מספר הטלפון.

  אציין שלמרכבה תמיכה די טובה ובדר”כ הם עונים תוך פחות מיום.

  מה צריך כדי להגיש בקשה ולקבל תמיכה ממשלתית?

  א. כרטיסים חכמים – יש צורך בשני כרטיסים חכמים. ניתן לרכוש את הכרטיסים מהחברות   קומסיין או פרסונל אי.די., כרטיסים אלו משמשים לצורך חתימה דיגיטלית על מסמכים.

  ב. תוכנת sign and verify – תוכנה חינמית שבאמצעותה חותמים דיגיטלית על חלק מהמסמכים שמגישים. להורדת התוכנה ולהסבר על השימוש בה – קישור.

  ג. אישור ניהול תקין  – לא ניתן לקבל תמיכות לפי סעיף 3א’ ללא אישור ניהול תקין ולכן חובה על העמותה לדאוג לאישור בתוקף.

  אין צורך באישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

  הסתבכתם? רוצים שרו”ח מומחה בתחום יטפל בכל הבירוקרטיה של ההגשה?

  ההיכרות שלי עם מגוון הקולות קוראים, הרקע החשבונאי שלי  ועוד מאפשרים לי להעניק לקוחותיי שירות מקצועי אשר מאפשר להם למקסם את גובה התמיכה ולחסוך זמן יקר כך שהם מטפלים בפעילות השוטפת ואני מטפל בכל הבירוקרטיה הכרוכה בהגשת בקשה דרך פורטל מרכבה.

  השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא”ל 

   למה דווקא אני?

   🗸 אני מטפל באופן אישי בכל לקוח ומביא את הניסיון שלי בצורה מלאה

   🗸 אני מתחייב שתגיעו לדיון בועדה (כלומר תעברו את הבדיקה הטכנית)

   🗸 אני מטפל בכל התהליך כך שנחסך לכם כאב ראש ובזבוז זמן ניהולי יקר

   🗸 הניסיון הרב שלי והידע החשבונאי שלי מגדילים את גובה הבקשה ואת סיכוייה להתקבל 

   🗸 שכ”ט הוגן, ללא התחייבות וללא פתיחת תיק

   הלקוחות מספרים עליי

   מלקוחותיי

   רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

   *אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

   רואה חשבון תמיר שרעבי מומחה בגיוס כספים ממקורות ממשלתיים וסמי ממשלתיים כגון משרדי ממשלה, ועדת העזבונות וקרן תובענות יצוגיות. הידע החשבונאי והניסיון הרב שצבר מאפשרים לכם לקבל תמיכות גדולות במאמץ מינמלי.

   רואה חשבון תמיר שרעבי

   נושאים חשובים מהמדריך:

   לכניסה לפורטל מרכב”ה ( ראשי תיבות: מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה) – לחצו

   קבלו במייל קובץ מפורט הכולל את רשימת הקולות קוראים לעמותות ממשרדי הממשלה שהתפרסמו בשנים 2021-2022 – לקבלת המייל

   לאחר שמצאתם קול קורא שרלונטי לפעילות שלכם יש לעבור על תנאי הסף ובכלל על הקול קורא כדי לוודא שאכן מתאימים וניתן לקבל תמיכה – לחצו

   לצורך קבלת תמיכה ממשרדי ממשלה יש צורך בכרטיסים חכמים ובהגשת בקשה מסודרת במערכת מרכב”ה. לצורך הכניסה למערכת מרכב”ה יש למנות נציג ולהעביר את הטופס למשרד הממשלתי הרלוונטי.

   פורטל מרכב”ה (מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה) כולל את פורטל התמיכות באמצעותו עמותות ורשויות יכולים להגיש בקשות למשרדי ממשלה.

   5 2 votes
   Article Rating
   Subscribe
   Notify of
   guest
   0 Comments
   Inline Feedbacks
   View all comments

   רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

   דוח קולות קוראים לדוגמא
   דוח קולות קוראים לדוגמא
   0
   Would love your thoughts, please comment.x
   דילוג לתוכן