המדריך לאישור ניהול תקין

רו”ח תמיר שרעבי      תאריך עדכון: 23/05/2023

מדריך זה מרכז מידע רב על אישור ניהול תקין לעמותות וחל”צים. בעמוד זה תקבלו תשובות לשאלות כגון מי צריך אישור ניהול תקין? איזה מסמכים נדרשים ? היכן מגישים בקשה? איך מקבלים אישור לשנתיים ועוד.

מה זה אישור ניהול תקין?

מדובר באישור מרשם העמותות על כך שהעמותה הגישה את הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות החוק והנחיות רשם העמותות לניהול תקין. לפי החוק, עמותות לא חייבות להחזיק באישור ניהול תקין אך הוא חובה לצורך קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה, השתתפות במכרזים קבלת אישור ממס הכנסה לפי סעיף 46 ועוד.

איזה עמותה יכולה לקבל את האישור?

   • העמותה קיימה פעילות רצופה לפחות במשך שנתיים
   • המסמכים הנדרשים הוגשו עד ל-30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח ( או במועד שנקבע בהתאם להסכם האורכות של רואה החשבון של העמותה)
   • העמותה שילמה את האגרה השנתית
   • לא נמצאו ליקויים המונעים את מתן האישור

מה זה אישור על הגשת מסמכים ? והאם ניתן לקבל ניהול תקין זמני?

עמותות חדשות שטרם צברו פעילות רצופה של שנתיים אומנם לא יכולות לקבל מרשם העמותות אישור ניהול תקין אך יכולות לקבל “אישור על הגשת מסמכים” המהווה כ”אישור ניהול תקין זמני” עבור העמותה. בחלק מהמקרים אישור זה מוכר לצורך פעולות מסוימות כגון הפקת אישור סעיף 46.

היכן מגישים בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים?

בכדי לקבל מרשם העמותות ניהול תקין יש להגיש את הבקשה והמסמכים השונים באתר תאגידים אונליין 

את הבקשה יכולים להגיש בעלי התפקידים הבאים אשר שמותיהם רשומים במערכת של רשם העמותות (כפי שמופיע בגיידסטאר) :
   • חברי ועד
   • מנכ”ל
   • רו”ח העמותה
   • עו”ד העמותה
יש למלא טפסים מקוונים ולצרף מסמכי חובה + אישור של שני חברי ועד.
בפעם הראשונה ניתן לבצע הגשה גם באמצעות נציג שאינו רשום כאשר לאחר סיוע ההגשה הראשונית בעלי התפקידים יקלטו במערכת לצורך ההגשות הבאות.

איזה מסמכים יש להגיש במסגרת הבקשה?

להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים:

מסמךתיאורחובת הגשהמי חותם
דוח כספימתאר את מצבה הכספי של העמותה לאותה שנה - מציג את הכנסות העמותה, הוצאות העמותה ועודלעמותות שהמחזור הכספי שלהן מעל 500 אלף ₪ בשנהשני חברי ועד
דוח מילולימפרט את בעלי התפקידים בעמותה, שמות חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, שמות תרומים מעל היקף מסוים, מספר מתנדבים ועודכל העמותות נדרשות להגיששני חברי ועד
פרוטוקול אסיפה כלליתפרוטוקול המתאר את האסיפה שבה אושרו הדוח הכספי והדוח המילוליכל העמותות נדרשות להגיששני חברי ועד
המלצת ועדת ביקורת או גוף מבקרהמלצה כתובה של ועדת הביקורת/ גוף מבקר הממליצה לאשר או לא לאשר את הדוח הכספי הדוח המילוליכל העמותות נדרשות להגישחבר ועדת הביקורת / הגוף המבקר
פרוטוקול מינוי מבקר פנימיפרוטוקול למינוי מבקר פנים לעמותהעמותה שפעם ראשונה מגיעה להיקף הכנסות של 10 מיליון ₪ בשנה וטרם הגישה פרוטוקול כזה.שני חברי ועד
אגרה שנתיתסכום האגרה משתנה בהתאם למועד ביצוע התשלום כאשר עמותות חדשות משלמות אגרה מוזלת.כל העמותות נדרשות לשלםלא רלוונטי
הצהרה על נסיבות הקמהמצהירים על כך שהעמותה החדשה לא הוקמה בשל אי סדרים בעמותה אחרתרק עמותות חדשותשני חברי ועד או מייסדים
אישור על פתיחת חשבון בנקאישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק של העמותה או פרוטוקול מתאיםרק עמותות חדשותרק בפרוטוקול יש צורך בשני חברי ועד
הצהרה על תחילת פעילותמצהירים על החודש בשנה בו התחילה פעילות העמותהרק עמותות חדשותשני חברי ועד

תדאגו לאישור בתוקף!

בעקרון את הבקשה יש להגיש עד ל-30.6 בכל שנה וזאת בכדי לקבל אישור עבור השנה העוקבת. בפועל ברוב המקרים רואה החשבון של העמותה מגיש את הבקשה כך שבמסגרת הסדר האורכות שיש לו ניתן לבצע את הדיווח במועד מאוחר יותר, במקסימום עד ה-30.10.
חשוב לוודא שרואה החשבון של העמותה קיבל את החומרים הנדרשים מהעמותה והגיש את הבקשה בזמן.

איך מקבלים אישור ניהול תקין לשנתיים?

ניתן לקבל מרשם העמותות ניהול תקין  למשך שנתיים כאשר לגבי ה-5 שנים האחרונות עמדו בכל התנאים הבאים:
   • התקבלו אישורי ניהול תקין חלקים (ללא הערות)
   • האישורים הגיעו לפני תחילת השנה, למשל אישור עבור 2023 הגיע עד ל-31/12/22. הדבר מצביע על כך שהעמותה הגישה את החומרים בזמן.
   • העמותה לא נדרשה לחתום על תכנית לתיקון ליקויים מטעם הרשם.
כאשר עומדים בתנאים אלו מתקבל באופן אוטומטי מרשם העמותות אישור ניהול תקין לעמותה למשך שנתיים ואין צורך לבקש זאת.
חשוב להבין שגם במקרה כזה יש לבצע את הדיווח השנתי אך מראש יש את האישור שכן הוא עבור שנתיים.

היכן ניתן לבצע בדיקת אישור ניהול תקין לעמותה?

בדיקת אישור ניהול תקין מבצעים בגיידסטאר  – ניתן לרשום את מספר העמותה או את שמה המלא ולקבל מידע אודות האישור הקיים ואף להורידו למחשב.

לסיכום

אישור ניהול תקין מאשר שהעמותה מגישה את הדיווחים הנדרשים בזמן. חשוב ומומלץ מאוד שכל עמותה תדאג לקבל מרשם העמותות ניהול תקין שכן בלי אישור זה לא ניתן לקבל תמיכות ממשרדי ממשלה, להשתתף במכרזים ועוד. עוד חשוב לדאוג להגיש את הבקשה והמסמכים בזמן על מנת לקבל את האישור בטרם החלה השנה.

רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

*אני מאשר/ת קבלת דיוור ומידע פרסומי בדוא"ל

שאלות עליהן עניתי במדריך זה:

מדובר באישור מרשם העמותות על כך שהעמותה הגישה את הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות החוק והנחיות רשם העמותות לניהול תקין. לפי החוק, עמותות לא חייבות להחזיק באישור ניהול תקין אך הוא חובה לצורך קבלת תמיכות ממשרדי ממשלה, השתתפות במכרזים קבלת אישור ממס הכנסה לפי סעיף 46 ועוד.

במגרת הבקשה לאישור ניהול תקין יש לצרך מסמכים כגון דוחות כספיים, פרוטוקול אסיפה כללית ועוד. 

לטבלת המסמכים המלאה – קישור

ניתן לקבל אישור למשך שנתיים כאשר לגבי ה-5 שנים האחרונות עומדים בשלושת התנאים המפורטים בהמשך. כאשר עומדים בתנאים אלו מקבלים מרשם העמותות ניהול תקין באופן אוטומטי למשך שנתיים ואין צורך לבקש זאת.
חשוב להבין שגם במקרה כזה יש לבצע את הדיווח השנתי אך מראש יש את האישור שכן הוא עבור שנתיים.

מדריך לקרן תובענות ייצוגיות גגדול

רוצה לקבל פעם בשבוע מייל עם כל הקולות קוראים החשובים?

דוח קולות קוראים לדוגמא
דוח קולות קוראים לדוגמא
דילוג לתוכן